Op zoek ....Op zoek ....

Op zoek ....

Op zoek ……

De evolutie van het vrijzinnige
humanisme in Vlaanderen sinds de Tweede Wereldoorlog

 

 

Gily Coenen

 

Jimmy Koppen

Frank Scheelings (red.)

 

Vlaanderen is in de tweede helft
van de twintigste eeuw sterk geseculariseerd. We willen als burger en individu
onszelf kunnen zijn, zelf denken en zelf beslissen. We willen onze eigenheid
gerespecteerd zien. Onze maatschappij wordt pluralistischer en complexer en
lijkt hoe langer hoe minder op die van vroeger. Nieuwe ethische standpunten
breken door en worden steeds meer aanvaardt. Daaruit zijn ook nieuwe praktijken
en structuren voortgevloeid.

In deze evolutie heeft het
vrijzinnig humanisme een stille maar centrale rol gespeeld. De geschiedenis van
dit vrijzinnig humanisme is weinig gekend. Dat is begrijpelijk, omdat er in
Vlaanderen (nog) niet veel over geschreven is. Dit boek wil die lacune opvullen.

Vijftien thematische artikels
bieden de lezer een historisch overzicht van een aantal maatschappelijke
problematieken die vrije mensen nauw aan het hart liggen. Ze verbreden de
kennis over een levensbeschouwing die lange tijd in de schaduw stond van de
religie, maar die nu steeds prominenter aanwezig is. De auteurs willen
bovendien het onderzoek naar de geschiedenis van het vrijzinnig humanisme
stimuleren. Daarom geven ze de lezer een aantal onderzoeks- en
bronnensuggesties om zelf op zoek te gaan naar de evolutie en de doorbraak van
het vrije denken.

 

Met bijdragen van: Freddy
Boeykens, Paul Borghs, Eddy Borms, Franky Bussche, Nicoletta Casano, Gily
Coene, Jacinta De Roeck, Ruddy Doom, Willem Elias, Tamara Ingels, Jimmy Koppen,
Michel Magits, Frank Scheelings, Jan Van den Brande.

 

Een uitgave van het Humanistisch
Verbond, het Centrum voor Vrijzinnig Erfgoed vzw (CVHE) en het Centrum voor
Academische en Vrijzinnige Archieven (CAVA), met de steun van de Vlaamse
Overheid, deMens.nu en de Vrije Universiteit Brussel

Prijs: €20,00

Meer uit dit assortiment

Oude verhalen, jonge dromen
Prijs: €10,00   €5,00