Oude verhalen, jonge dromenOude verhalen, jonge dromen

Oude verhalen, jonge dromen

Het intergenerationeel en interlevensbeschouwelijk project ‘Oude verhalen - jonge dromen’ is een ‘document humain’ van enerzijds oude concrete verhalen van vrijzinnige en katholieke senioren (1950-1960), en anderzijds van jonge twintigers (2006-2007) die in een multiculturele samenleving wonen en leven.  Dit project is zowel een intergenerationeel als een interlevensbeschouwelijk project. Het slaat ook op twee samenlevingen: de vroegere samenleving in Vlaanderen (unicultureel), en het huidige, eerder multicultureele Vlaanderen. Het gaat over ‘mondelinge geschiedenis van de kleine man’.

Hierbij trachten we ook met fotomateriaal uit die periode te werken. We willen enerzijds oudere vrijzinnigen en katholieken een kans geven hiermee opnieuw ‘op verhaal’ te komen en in ontmoeting met jongeren hun levensklimaat te situeren tegen de achtergrond van de maatschappij van vandaag en morgen, vanuit de context van een uniculturele samenleving. We willen anderzijds jongere mensen de gelegenheid geven oudere mensen en verhalen te leren kennen zodat ze hun dromen en verwachtingen kunnen situeren tegen de achtergrond van het verleden en beter kenbaar kunnen maken naar de toekomst toe, in de context van een multiculturele samenleving.

Op die manier brengen we verschillende generaties en levensbeschouwingen samen in een bundeling van verhalen, in een bijeenkomst met betrokkenen of in beide. Op die manier leggen we ook een basis van verder duurzaam contact tussen verschillende generaties en levensbeschouwingen. Het project ‘Oude verhalen, jonge dromen’ kan eventueel ook gerealiseerd worden zonder een andere levensbeschouwing erbij te betrekken. Het pilootproject in Gent verzamelde Gentse verhalen en organiseerde er een activiteit rond in het Huis van Alijn.

Prijs: €10,00  €5,00

Meer uit dit assortiment